رابطه خودشناسی با سلامتی
 
هر سخنی برای هر گوشی نیست و هر گوشی برای هر سخنی نیست

اگر روانشناس باشی، و حقیقت را بگویی، اما به مذاق نفس مشتری خوش نیاید، می گویند: ایشان روانشناس خوبی نیستند، و اگر روانشناس نباشی و حقیقت را بگویی، می گویند: ایشان که روانشناس نیستند!

برای تشخیص حق از باطل و حقیقت انکارناپذیر، در علوم اجتماعی، به هیچ مرجع و مدرکی نیاز نیست. مدرک ها برای تحقیر و جلب توجه و اعتماد عام ساخته شده اند. انسان های ویژه و باکیفیت، به ماهیت و کیفیت توجه دارند تا به شهرت و تایید میلیونی.

اگر معیار علوم اجتماعی، شهرت و مدرک باشد، کیفیت کارها پایین می آیند، زیرا کافی است مدرک داشته باشی تا اجازهء فریب مردم را داشته باشی...! در حالی که "کیفیت" قادر به فریب نیست.

مدارک تا حالا بسیاری را صدمه زده و فریب داده است، اما کیفیت هرگز!

یک جامعهء مریتوکراسی، کیفیت را فدای مدرک می کند. یعنی کسی که دکترا دارد، بهتر از لیسانس می تواند مملکت داری کند! ؟

کسی که خود، قادر به تشخیص خوب از بد نیست، تقاضای مدرک و مرجعیت می کند و چنین فردی، زود فریب می خورد، زیرا معیار و ارزش هایش ظاهری و نفسانی است و حقیقت همیشه در باطن قرار دارد.

در علوم آزمایشگاهی، داشتن مدارک و درجات گوناگون می تواند قابل توجیه باشد، اما در علوم باطنی و خودشناسی، انگیزه و عشق و شهود است که کیفیت را تعیین می کند. تحصیل عشق و معرفت، در هیچ دانشگاهی تدریس نمی شود. برای تحصیل عشق و حقیقت، کافی است، فقیر باشی. کافی است از خود(نفس) روی گردانی، و این نیاز به نفس زدایی و مبارزه با نفس است.

دو تا خدا در یک جا نمی گنجند!

من شایستگی و قابلیت ارضای نفس را ندارم!


قاسم سلطانی
نوشته شده در تاريخ شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط  Ghasem Soltani
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک